HỆ THỐNG PV NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

HỆ THỐNG PV NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tấm pin năng lượng mặt trời: Tấm pin mặt trời (solar panle/ pin mặt trời/ pin quang năng) ký hiệu là PV, hệ thống nhờ các vật liệu đặt biệt có khả năng chuyển đổi bức xạ ánh sáng (quang năng) mặt trời thành điện năng.

THOẢ THUẬN

Số lượng Đặt hàng
  • Chi tiết

Ý kiến khách hàng